Especialitat: Arrossos, Marisc, Suquet de peix
i Caldereta de marisc de Palamós i Galícia

Plats per  emportar - Sopars d'empreses i celebracions

 

Especialidad: Arroces, Marisco, Suquet de pez
y Caldereta de marisco de Palamós y Galicia
Platos para llevar - Cenas de empresas y celebraciones

 

Carta Menús Fotos